O PressMetalu

Společnost PressMetal – CZ, spol. s r. o., se od roku 2002 zabývá sériovou výrobou tvářených a svařovaných dílů.

Naši současní zákazníci jsou důkazem toho, že jsme od založení společnosti dokázali vybudovat profesionální výrobní firmu s efektivními procesy, která má jasnou vizi. K našemu know-how patří technologie lisování, bodování, svařování a závitování.

Disponujeme moderním strojovým parkem se zaměřením na automatizaci. Tyto technologie obsluhují kmenoví zaměstnanci, kteří jsou zkušenými odborníky, a díky tomu se nám daří uspokojovat náročné kvalitativní požadavky zákazníků.

Stáhnout firemní prezentaci Kontaktujte nás
Produkty kovovýroby

Naše vize

Chceme být lídrem v dodávkách
lisovaných a svařovaných dílů.

Naše poslání

Zákazníkům nabízíme výrobu lisovaných a svařovaných kovových dílů, efektivní řešení a technickou podporu. Neustále zdokonalujeme procesy a vytváříme pro své zaměstnance spolehlivé a motivační prostředí pro udržení vysokých standardů.

Naše hodnoty

Profesionalita
Flexibilita
Kvalita

2002 vznik společnosti
2004 nové výrobní prostory
Třinec - Staré Město
2010 certifikace dle normy
EN ISO 3834-2
2014 První robotické pracoviště
KVALITA DLE NORMY
EN ISO/ TS 16949
2018 Rozšíření výrobních prostor -
středisko Jablunkov,
DRUHÉ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ
2003 systém kvality dle
normy EN ISO 9001
2006 první zakázka pro
automobilový průmysl
2012 Rekonstrukce výrobních
prostorů Třinec - Staré město
2016 První svařovací robot
2019 POŘÍZENÍ DVOU LISŮ 400T,
POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE
SVAŘOVÁNÍ SVORNÍKŮ
2022 VÝSTAVBA NOVÉ HALY

Politika kvality

Společnost PressMetal – CZ, spol. s r. o., byla certifikována:

 • od roku 2003 – dle normy ČSN EN ISO 9001
  Systém managementu kvality
 • od roku 2018 – dle normy IATF 16949
  Certifikace systému řízení kvality v automobilovém průmyslu

U auditorské společnosti TZÚS:

 • od roku 2010 – dle normy ČSN EN ISO 3834-2
  Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů – Vyšší požadavky na kvalitu
 • od roku 2012 – dle normy EN 1090-2+A1
  Provádění ocelových konstrukcí, posuzování shody a označování CE Auditorskou společností Český svářečský ústav
Švýcarská certifikace kvality
Kovovýroba certifikáty jakosti

Etický kodex

 • Komunikujeme a jednáme se vzájemným respektem a úctou.
 • Mluvíme o problémech konkrétně, s lidmi, kteří jsou za daný problém zodpovědní.
 • Navzájem si nasloucháme, projevujeme zájem a poskytujeme si zpětnou vazbu.
 • Podporujeme zaměstnance v profesním i osobním růstu.
 • Konáme v zájmu firmy.
 • Pracujeme, protože chceme, ne protože musíme.
 • Děláme věci dobře, i když nás nikdo nevidí.
 • Nepoužíváme bez svolení firemní prostředky pro soukromé účely.
 • Jednáme v souladu s firemními hodnotami a připomínáme je sobě i ostatním.
 • Všichni jednáme tak, abychom byli příkladem pro druhé.
 • Přistupujeme k věcem optimisticky a hledáme na nich to dobré.

Projekty a spolupráce

Inovace řízení výrobního procesu
reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014851

Projekt se zaměřuje na inovace v oblasti řízení výrobního procesu.
Jedná se o optimalizaci vzorce pro řízení výše zásob ve všech fázích výroby, který byl vyvinut žadatelem. Tento optimalizační vzorec bude v projektu ověřen a případně dále modifikován pomocí vhodných analytických metod.
Druhou součástí projektu je vývoj systému digitalizace kontrolních protokolů. V rámci projektu bude navržen postup digitalizace výrobních příkazů, příslušné algoritmy a struktury informací potažmo databází.
Na projektu spolupracují odborníci z Katedry ekonomiky a systémů řízení na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Realizace: 1/2019 – 10/2019

Na tento inovační projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

Zaujala Vás naše firma?

Podívejte se na kariérní příležitosti

Zobrazit pracovní pozice